>>Jak se stane z muže světová modelka? Tomu neuvěříte!<<

Ty nejznámější světové časopisy jsou zaplavené modelkami, které nejsou až tak ženského pohlaví. Mnoho jich je transsexuální orientace a je těžké zjistit kdo je ještě muž a kdo už žena…